Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Čestné uznání

Úprava secesní stavby z roku 1905, jež byla prvním zdymadlem na Vltavské vodní cestě z Mělníka do Prahy, otevřela vodní cestu pro velké lodi o rozměrech 137 × 11,4 m. Zdvižený most má nad nejvyšší plavební hladinou podjezdnou výšku 7 m. Proplouvání vyšších lodí umožňuje hydraulika, která zvedne mostní oblouk až o 5 m za pouhých 5,5 minuty. Přestavba se týkala jednoho mostního pole a obou ohlaví velké plavební komory. Původní kamenná konstrukce byla nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí (75 t), na kterou byly upevněny původní kamenné prvky (335 t). Zdvih mostního pole je zajištěn hydraulickými válci v podpěrách mostu.

Hodnocení poroty

Ocenění poroty zajímavé a náročné realizaci úpravy velké plavební komory, která je spolu s objektem plavebního kanálu Vraňany – Hořín zapsána jako nemovitá kulturní památka, spočívající ve zvýšení minimální podjezdné výšky použitím zdvižné mostní konstrukce. Stavební úpravy respektují veškeré původní konstrukce a vzhled se současným zachováním rázu vodního díla a jeho historické hodnoty.

Na otázky odpovídá

Jan Prokeš

Jan Prokeš

hlavní stavbyvedoucí a projektový manažer

Metrostav a.s.

Co bylo pro Vás jako stavbyvedoucího na této stavbě technicky nejtěžší a co naopak nejlehčí?

Nejtěžší úkol spočíval v provedení totální demolice dolního ohlaví plavební komory včetně kamenného oblouku mostu a následné montáži zdvižné ocelové konstrukce, opláštěné totožnými kameny tak, aby oko pozorovatele při spuštěném mostu nepoznalo náš stavební zásah. Toto se podařilo na „jedničku“. Nejlehčí věc neumím definovat, ale nejkrásnější je vidět Hořínský most v pohybu. Vždy mám slzy v očích.

Jak funguje po třech letech provozu?

Po zahájení zkušebního provozu bylo nutné vychytat drobné „mouchy“ v konstrukci a nastavení pohonů. Zejména se jednalo o řídicí systém. Pohyb mostu je sledován duplicitně a každé čidlo tedy má dvojí jištění kontroly – sledování aktuální polohy. Pro představu: konstrukce s více než 400 t je zvedána čtyřmi hydraulickými válci a synchronizovat toto zařízení na milimetry, aby nedocházelo ke křížení konstrukce, byl opravdu velký oříšek. Nicméně vše se podařilo vyladit během zkušebního provozu a nyní po více než dvou letech funguje most a celá plavební komora výborně.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 24

Lokalita
Hořín, Vltava, stávající plavební komora u Mělníka
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Jan Prokeš (0102274, SP00, SV01) – hlavní stavbyvedoucí a projektový manažer, oblast České Budějovice
Projektant
Valbek, spol. s r.o., Ing. Jaromír Drašar (0500781, IV00)
Zhotovitel stavby
Metrostav a.s., Jan Prokeš (0102274, SP00, SV01) – hlavní stavbyvedoucí, Ing. Josef Špaček (0202183, IP00)
Stavebník
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Technický dozor
Tým dopravního inženýrství s.r.o., Ing. Vladimír Maha (0007006, IP00)
Zahájení projektových prací
březen 2019
Vydání stavebního povolení
srpen 2017
Počátek výstavby
červenec 2019
Dokončení
červen 2021
Cena bez DPH
453 010 229 Kč
Ocenění
Stavba roku Středočeského kraje, 2022
30 let ČR – 30 staveb ČKAIT, 2022
Vodohospodářská stavba roku, Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, k ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů v IN nad 50 mil. Kč, 2021
Fotografie
Tomáš Malý, Metrostav a.s.