Silnice I-20 a II-231 v Plzni – Plaská – Na Roudné – Chrástecká – II. etapa

Silnice I-20 a II-231 v Plzni – Plaská – Na Roudné – Chrástecká – II. etapa

Čestné uznání

Liniová stavbu v intravilánu Plzně řeší netradičním způsobem křížení železniční a automobilové dopravy. Uvnitř okružní křižovatky je umístěn pilíř mostu na železniční trati mezi přestupním nádražním uzlem Plzeň a stanicí Roudná. Vlaky jezdí nad silnicí II/231, která má odvést část dopravy mimo centrální oblasti krajského města. Komunikace II/231 prozatím nahrazuje část průtahu silnice I/20 do dokončení další etapy a je na průtah napojena místní komunikací, která je situována ve skalním odřezu. Více informací »

Hodnocení poroty

Netradiční a zajímavé řešení dopravní stavby zahrnující silniční a drážní dopravu. Porotu zaujalo právě netypické řešení protínání silnice a železnice v podobě umístění pilíře mostního objektu na železniční trati uvnitř okružní křižovatky, to vše v intravilánu města Plzeň.

Na otázky odpovídá

Ing. Marek Stádník

Ing. Marek Stádník

hlavní inženýr projektu

SUDOP PRAHA a.s.

Proč jste do středu okružní křižovatky umístili pilíř železničního mostu?

Historicky se v této lokalitě kříží silniční a železniční doprava. Návrh z velké části nové dopravní stavby v intravilánu krajského města měl mnoho okrajových podmínek. Nejzásadnější byla prostorová omezení v dané lokalitě v kombinaci s omezeními využitelnosti některých pozemků. Umístění pilíře železničního mostu do středu okružní křižovatky tak postupně při návrhu vykrystalizovalo jako nejvhodnější řešení.

Co bylo na této stavbě technicky mimořádně náročné?

Stavba kladla značné nároky na koordinaci jednotlivých profesí právě s ohledem na lokalitu jejího umístění. Při řešení dopravního uzlu Na Roudné byla rovněž zásadním limitujícím faktorem délka výluky na železniční trati, během které bylo třeba zdemolovat stávající mostní objekt a postavit nový. Dalším náročným úkolem byla kromě jiného realizace skalního odřezu hloubky cca 20 m, což v intravilánu není příliš obvyklé.

Jak se Vaše řešení osvědčilo v praxi? Zopakovalo se podobné řešení i jinde?

Domníváme se, že zvolené řešení je účelné i efektní zároveň. Uzel Na Roudné funguje dobře. Zkušenosti s tímto návrhem jsou pozitivní, ale zatím se nám nenaskytla možnost využít ho i při jiné příležitosti.

Přílohy

Číslo přihlášky: 52

Lokalita
Plzeň
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Marek Stádník (0008378, ID00) – hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
SUDOP PRAHA a.s., Ing. Marek Stádník (0008378, ID00) – hlavní inženýr projektu, Ing. Martin Vlasák (0009271, ID00, IMOO), Ing. Marcel Malík
Zhotovitel stavby
EUROVIA CS, a.s., Ing. Adam Kanta (0202257, ID00) – hlavní stavbyvedoucí
Berger Bohemia, a.s., Roman Vynahlovský (0202010, TD02, TD01), Ing. Martin Mokrý (0301365, ID00)
Swietelsky stavební, s.r.o., Ing. Tomáš Kunc (0013740, TE01), Ing. Petr Myslivec (0700832, IP00)
Stavebník
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Statutární město Plzeň
Technický dozor
IBR Consulting, s.r.o., Ing. Vlastislav Šlajs (0200442, ID00, IM00)
Zahájení projektových prací
červen 2017
Vydání stavebního povolení
leden 2018
Počátek výstavby
březen 2019
Dokončení
září 2021
Cena bez DPH
530 999 998 Kč
Ocenění
Stavba roku Plzeňského kraje, 2021
Fotografie
SUDOP PRAHA a.s.