Vilémovský železniční viadukt na trati Rumburk – Sebnitz

Vilémovský železniční viadukt na trati Rumburk – Sebnitz

Čestné uznání

Železniční jednokolejný most z roku 1904 nad Karolininým údolím u obce Vilémov sloužil jako lokální přeshraniční vlakové spojení do roku 1945. Od roku 1990 se občanské iniciativy stejně jako města a obce tohoto regionu snažily o jeho znovuotevření. To se podařilo až v roce 2014. Původní nýtovaná ocelová konstrukce však byla kvůli rozsáhlé korozi na konci životnosti a proto byla v roce 2021 nahrazena novou celosvařovanou. Kamenné klenby a pilíře byly sanovány a zesíleny. Vlaky zde opět jezdí zhruba jednou za hodinu, a to nově rychlostí až 90 km/hod.

Hodnocení poroty

Vysoká profesní odbornost a náročný způsob realizace výměny ocelové příhradové konstrukce železničního mostu postupným podélným výsunem jednotlivých stávajících ocelových konstrukcí a zásunem nových celosvařovaných ocelových konstrukcí byly jedním z důvodů ocenění této stavby.

Na otázky odpovídá

Ing. Pavel Kalíšek

Ing. Pavel Kalíšek

projektant, stavbyvedoucí

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Čím byla výměna ocelové konstrukce u 120 let starého železničního mostu výjimečná?

Standardní postup výměny s využitím mobilního jeřábu nebyl možný vzhledem k nepříznivému tvaru okolního terénu. Proto jsme navrhli výměnu pěti polí nosných ocelových konstrukcí s pomocí soustavy provizorních a pomocných konstrukcí kombinací podélného výsunu, spouštění a zvedání. Staticky to opravdu nebylo nic snadného a během realizace jsme museli dbát na dokonalou technologickou kázeň. Práce často probíhaly s horolezeckou technikou ve výšce až 50 m a byly omezeny počasím. Pokud foukal vítr rychlostí větší než 8 m/s, nemohli jsme pracovat. Jen vítr nás zpomalil o 26 dní. Predikce od ČHMÚ jsme si nechávali dennodenně zasílat, nicméně jakmile se s jednou z konstrukcí začalo manipulovat, pak už nebylo cesty zpět. Jedno pole vážilo až 116 tun. Celkem jsme v této výšce přesunuli 750 tun. Tímto způsobem se výměny mostních konstrukcí v našich krajích dosud nerealizovaly. Odebrání každé staré konstrukce trvalo 3 dny a zasunutí nové konstrukce další 3 dny. Ke konci akce, kdy už jsme to měli zvládnuté, to byly dny dva. Kvůli covidu jsme byli nuceni posunout výluku o rok, ale zároveň jsme mohli provádět přípravné práce. Dá se říci, že díky tomu se termín výluky 4 měsíce podařilo dodržet.

Jak dlouho opravený most vydrží?

To je dotaz spíše na zadavatele stavby a budoucího správce. My zhotovitelé se za vysoutěženou cenu snažíme dodat dílo v patřičné kvalitě a v požadovaném termínu. Za firmu mohu garantovat, že dílo bylo provedeno kvalitně, a věřím, že bude-li se vhodně udržovat, pak lze očekávat, že vydrží alespoň 117 let jako původní most.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 64

Lokalita
km 21-502 trati Rumburk – Sebnitz, Vilémov, okres Děčín
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Pavel Kalíšek (0011842, IM00) – projektant, stavbyvedoucí, oblast Brno
Projektant
SUDOP PRAHA a.s., Ing. Martin Vlasák (0009271, IM00, ID00), Ing. Jaroslav Voříšek – ocelová konstrukce
Zhotovitel stavby
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Ing. Pavel Kalíšek (0011842, IM00) – projektant, stavbyvedoucí, Ing. Jakub Sláma (0402549, TM00) – hlavní stavbyvedoucí, Ing. Marek Rusňák – výrobní a montážní dokumentace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Ing. Jan Hanzlík (0602122, TM00, SD01)
Stavebník
Správa železnic, státní organizace
Technický dozor
Ing. Jan Laifr (0012093, IM00)
Zahájení projektových prací
2018
Vydání stavebního povolení
říjen 2019
Počátek výstavby
duben 2021
Dokončení
srpen 2021
Cena bez DPH
225 543 742 Kč
Ocenění
Mostní dílo, 2021
Fotografie
Správa železnic, s.o., stavebniserver.com