Ocelová lávka přes Berounku v Radotíně

Ocelová lávka přes Berounku v Radotíně

Nová ocelová lávka přes řeku Berounku byla umístěna na stávající upravenou spodní stavbu odstraněné nevyhovující předpjaté betonové konstrukce. Lávka o délce 110 m je zavěšená na jednodříkovém asymetrickém pylonu kloubově kotveném na horním pasu trojboké příhradové konstrukce nad posuvným ložiskem na pilíři. Vzniklo tak tvarově originální (most-plachetnice) a plně funkční řešení. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 03

Lokalita
Praha 16, Radotín; 3/6, 3/7, 1434/1, 2547/1, 2640 k.ú. Radotín
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Vladimír Janata (0001044, IM00, IS00) – autor návrhu, projektant ocelové konstrukce, oblast Praha
Projektant
AP atelier, Ing. arch Josef Pleskot (00118, A.0) – autor návrhu, architektura a stavební část
AP atelier, ng. arch David Ambros – architektura a stavební část
EXCON, a.s., Ing. Vladimír Janata (0001044, IM00, IS00) – autor návrhu, projektant ocelové konstrukce
EXCON, a.s., Ing. Jiří Lahodný, PhD (0013737, IM00) – hlavní projektant, projektant ocelové konstrukce
EXCON, a.s., Ing. Jan Pecina – projektant ocelové konstrukce
Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Ing. Vojtěch Hruška (0009127, IM00) – hlavní inženýr projektu, projektant spodní stavby a předpolí
Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Ing. Vojtěch Drábek – projektant spodní stavby a předpolí
Spolupráce
ÚTAM AVČR v.v.i. – dynamická zkouška
Zhotovitel stavby
Reader&Falge, s.r.o.
EXCON, a.s., Ing. Vladimír Janata (0001044, IM00, IS00) – hlavní stavbyvedoucí (dokončení)
Nikola Pastirik – stavbyvedoucí
Stavebník
Městská část Praha 16
Technický dozor
Safety Pro, s.r.o., Ing. Marek Zukal (1005132, ID00)
Zahájení projektových prací
říjen 2021
Vydání stavebního povolení
březen 2022
Počátek výstavby
březen 2022
Dokončení
září 2023
Cena bez DPH
57 025 000 Kč