Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Architektonická a umělecká obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, zapsaného ve světovém kulturním dědictví UNESCO, byla realizována jako koordinovaný soubor stavebně technických a umělecko řemeslných prací. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 30

Lokalita
Žďár nad Sázavou; p.č. 577, 578, 579 v kat. území Zámek Žďár
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. František Laštovička (1001451, IP00) – manažer projektu, oblast Jihlava
Projektant
MURUS, Projekce spol. s r.o., Ing. Jan Vinař (0000769, IP00, IS00) – vedoucí projektu dílčí obnovy vnějšího pláště stavby
MURUS, Projekce spol. s r.o., Ing. Martin Hulan – výkonný projektant dílčí obnovy vnějšího pláště stavby
akademický malíř Tomáš Rafl – odborný restaurátor, autor projektu obnovy interiéru kostela
Ing. František Laštovička (1001451, IP00) – koordinátor projektové a restaurátorské přípravy architektonické a umělecké obnovy kostela
M&P Architekti, Ing. Markéta Veličková (03491, A.3) – pole poutníků – parková úprava a komunikace
Spolupráce
Geo.cz s.r.o., Ing. Jiří Šindelář – digitalizace stavu objektu
Ing. arch. Markéta Dočekalová (05341, A.1) – koncepce trvalé výtvarné instalace v prostoru poutního ambitu
Národní památkový ústav, Ing. arch Zdeněk Chudárek – autor návrhu rekonstrukce klenby a podlahy kostela
Zhotovitel stavby
STAVBA – final s.r.o., Slavomír Slabík – stavbyvedoucí
Agentura Jan Zrzavý, spol. s r.o., Lenka Langpaulová – vedoucí restaurátor
Mgr. Jakub Rafl – vedoucí restaurátor
KÖNIG CZ, spol. s r.o., Ing. Lubomír König (1002213, IP00) – jednatel společnosti
Archatt s.r.o., Ing. Jan Všetečka – jednatel společnosti
Stavebník
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II
Technický dozor
Ing. František Laštovička (1001451, IP00), Ing. arch Markéta Dočekalová (05341, A.1), Ing. Radek Pitka (1001539, IP00)
Zahájení projektových prací
červenec 2015
Vydání stavebního povolení
březen 2016
Počátek výstavby
leden 2018
Dokončení
prosinec 2023
Cena bez DPH
165 200 848 Kč