Polyfunkční dům Ponávka Tower v Brně - Zábrdovicích

Polyfunkční dům Ponávka Tower v Brně - Zábrdovicích

Představujeme Vám náš nový projekt polyfunkčního domu Ponávka Tower nacházející se v centru města Brna v katastrálním území Zábrdovice. Dům byl zkolaudován v srpnu 2023 a nabízí 109 bytů, 74 ateliérů, 4 obchodní prostory, velkou hromadnou garáž s kapacitou 168 míst, uzavřené sklady a garáže. Polyfunkční dům se skládá ze dvou objektů (SO01 a SO02), které jsou vzájemně propojené podzemní garáží a tvoří spolu jedem funkcí celek. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 54

Lokalita
Bratislavská 14, 14a, 14b/938, Brno – Zábrdovice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Martin Čaňo (1003292, SP00) – manažer projektu, oblast Brno
Projektant
Arch.Design s.r.o., Ing. Zbyněk Šplíchal – generální projektant
Arch.Design s.r.o., Ing. arch. Klára Musilová (04158, A.1) – generální projektant
Zhotovitel stavby
UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Martin Čaňo (1003292, SP00) – manažer projektu
Stavebník
Rezidence Bratislavská, s.r.o.
Zahájení projektových prací
leden 2020
Vydání stavebního povolení
červen 2020 (SO01) / září 2020 (SO02)
Počátek výstavby
listopad 2020
Dokončení
srpen 2023
Cena bez DPH
646 800 000 Kč