Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, Kroměříž

Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, Kroměříž

Architektonické řešení exteriéru je součástí objektu SO 02 Budova hospodářského dvora – fasády, kde je popsáno jakým způsobem bude řešen vnější vzhled budovy. V rámci objektu SO 03 jsou řešeny vnitřní dispozice a interiérové řešení. Předpokládané barevné řešení je v kombinaci bílé výmalby stěn i stropů v kontrastu s šedou betonovou podlahou v kombinaci s cihelnou dlažbou. Kovové prvky se předpokládají v barvě kovářské černi, dveře v tyrkysově modré barvě.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 21

Lokalita
Rymice 2, st. p. č. 2/1, st. p. č. 2/5, p. č. 720/3, Kroměříž
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. arch. Karel Kloupar (1300944, PS) – projektant, oblast Zlín
Projektant
G G ARCHICO a.s., Ing. Jan Rýpal (1301388, IP00), Ing. Radek Novák (1300944, IP00), Ing. arch. Kateřina Harazimová, Jiří Škára (1301826, TP00)
Zhotovitel stavby
Pozemní stavitelství Zlín a.s., Václav Beňo (1301136, TP00) – stavbyvedoucí
RAPOS, spol. s r.o., Radim Barták (1301388, TP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Muzeum Kroměřížska, p.o.
Technický dozor
G G ARCHICO a.s., Ing. Radek Novák (1300944, IP00)
Zahájení projektových prací
říjen 2017
Vydání stavebního povolení
03. srpna 2018
Dokončení
17. května 2022
Cena bez DPH
98 563 000 Kč
Ocenění
Stavba roku Zlínského kraje, Stavby občanské vybavenosti, 2021