Modernizace auly Academia centra ve Zlíně

Modernizace auly Academia centra ve Zlíně

Předmětem díla byla rekonstrukce a modernizace auly academia centra včetně přilehlých komunikačních prostor. Koncept přestavby auly spočívá ve využití stávajících konstrukcí, které to dovolují a následné zmodernizování technického vybavení. Architektonické řešení je koncipováno tak, aby výběr materiálů a barev povýšil stávající vnímání prostoru auly a foyer na vyšší společenskou, architektonickou a technickou úroveň.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 22

Lokalita
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Objekt U2, Mostní 5139, Zlín
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Michal Jandásek, PhD. (0010428, PS) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Brno
Projektant
PROJECT building s.r.o., Ing. Václav Rikan, Ing. arch. Petr Stojan
Zhotovitel stavby
JB Stavební, s.r.o., Bc. Jaromír Baláž – jednatel, Ing. Michal Jandásek (0010428) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Technický dozor
Ing. Jiří Ponížil
Vydání stavebního povolení
4. června 2020
Dokončení
24. listopadu 2021
Cena bez DPH
76 785 109 Kč
Ocenění
Stavba Jihomoravského kraje, Čestné uznání, 2021