Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn

Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn

Skupina Valbek na projektu Rádelský mlýn pracovala od prvotní myšlenky přes projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýringu až po samotnou realizaci. Rekonstruovaná mimoúrovňová křižovatka (MÚK) se skládá ze čtyř výškových úrovní.

Číslo přihlášky: 58

Lokalita
silnice I/35 mezi Libercem a Turnovem
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Milan Koloušek (0500096, DS) – projektant, oblast Liberec
Projektant
Valbek spol. s.r.o.
Zhotovitel stavby
Eurovia CS
SaM Silnice a mosty a.s.
Integra
Dokončení
10. prosince 2021
Cena bez DPH
408 000 000 Kč
Ocenění
Stavba roku Libereckého kraje, 3. místo, 2022