Rekonstrukce synagogy a rabínského domu č.p. 200 v Žatci

Rekonstrukce synagogy a rabínského domu č.p. 200 v Žatci

Druhá největší synagoga v Čechách a sousední rabinát, který v roce 2002 vyhořel, mají nové střechy, okna, dveře, na obnovenou fasádu se vrátily zdobné historické prvky včetně vitráží, nové jsou rozvody sítí, vnitřní omítky, podlahy, stropy. Židovský svatostánek se promění v kulturní prostor a muzeum, otevřou se nové expozice, přičemž stálá bude pojednávat o historii Židů v Žatci. Prostory synagogy i rabínského domu budou sloužit pro pořádání výstav, koncertů, divadelních představení, přednášek atp. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 37

Lokalita
Dlouhá ul.200, Žatec
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Daniel Lipert (0402600, TP00) – manažer projektu, oblast Ústí nad Labem
Projektant
Huml&Vaníček ateliér pro architekturu a provádění staveb, Ing. Pavel Huml a Ing. arch. Jiří Vaníček (0300046, IP00) – hlavní projektant
Spolupráce
Vladimír Martinovský, Vladimír Martinovský (0300760, SP00) – technický dozor stavebníka
Zhotovitel stavby
Metrostav a.s., Daniel Lipert (0402600, TP00) – vedoucí projektu a manažer projektu
Stavebník
Ing. Daniel Černý
Zahájení projektových prací
duben 2013
Vydání stavebního povolení
říjen 2013
Počátek výstavby
duben 2020
Dokončení
sepen 2022
Cena bez DPH
48 212 802 Kč
Ocenění
Cena Patrimonium pro futuro, 2023