Bytový dům Keltičkova ve Slezské Ostravě

Bytový dům Keltičkova ve Slezské Ostravě

Rezidence se nachází na velmi lukrativní parcele v rozvíjející se oblasti Slezské Ostravy. Tato mírně svažitá lokalita nabízí vynikající výhledy na město a nedaleké Beskydy. Projekt bytového domu byl navržen s ohledem na sousední zástavbu tak aby zapadal do okolního prostředí svou výškou a členěním na jednotlivé bloky. Návrh je rozdělen na 3 samostatné celky (sekce A, B, C). Každá sekce má samostatný vstup a samostatné přípojky včetně měření. Samotný objekt se skládá z 1 podzemního a 5 nadzemních podlaží. Všechny tři sekce jsou vůči sobě posunuty a kopírují tak danou parcelu, která vycházela z dřívějších studií možného zastavění. Více informací »

Číslo přihlášky: 39

Lokalita
1031/6, Slezská Ostrava [714828]
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Ing. Dalibor Staněk (1101766, IP00) – hlavní projektant, oblast Ostrava
Projektant
Chválek ateliér s.r.o., Petr Strakoš – projektant
Chválek ateliér s.r.o., Ing. arch. Ondřej Stuchlý (05026, A.1) – architektonický návrh
Chválek ateliér s.r.o., Ing. arch. Martin Chválek, MBA (01081, A.0) – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
Ridera Stavební a.s., Ing. Ludvík Holec (0010977, TP00) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Rezidence Keltičkova s.r.o.
Technický dozor
City Invest Ostrava, spol. s.r.o., Vít Svoboda (1102109, TP00)
Zahájení projektových prací
únor 2018
Vydání stavebního povolení
srpen 2021
Počátek výstavby
říjen 2021
Dokončení
květen 2023
Cena bez DPH
164 000 000 Kč