Modernizace autobusového nádraží a parkoviště v Libochovicích

Modernizace autobusového nádraží a parkoviště v Libochovicích

Autobusové nádraží se čtveřicí pilovitých nástupních hran a centrální bezbariérovou nástupní plochou společnou pro všechna odjezdová stání je bezbariérově propojeno na navazující chodníky. Oproti původními autobusovému nádraží tvoří přirozenou spojnici, nikoliv bariéru. Součástí jsou plochy pro odstav šesti autobusů. Jižně od autobusového nádraží bylo navrženo parkoviště pro osobní automobily (77 stání) včetně odbavovacího systému. Více informací »

Číslo přihlášky: 36

Lokalita
Havlíčkova, Libochovice; p.č. 120/1
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Pavel Soukup (0015215, ID00) – hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
Projekce dopravní Filip, s.r.o., Ing. Pavel Soukup (0015215, ID00) – hlavní projektant, projektant dopravních částí
Ryve projekt s.r.o., Ing. Roman Veselý (0402286, IT00) – projektant elektro
Ryve projekt s.r.o., Ing. Tomáš Rys (0402287, IV00) – projektant voda, kanalizace, vsaky
Krajinářská architektura m², Ing. Martina Imramovská, Ph.D. (04586, A.3) – krajinářský návrh
mmcité, Ing. Radek Křupka (0012050, IM00) – ocelové konstrukce – přístřešky
Zhotovitel stavby
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Petr Krejčí – stavbyvedoucí
Stavebník
Město Libochovice
Technický dozor
PK dopravní s.r.o., Ing. Jan Sedláček (0402560, ID00)
Zahájení projektových prací
srpen 2018
Vydání stavebního povolení
duben 2019
Počátek výstavby
březen 2021
Dokončení
květen 2022
Cena bez DPH
25 014 785 Kč
Ocenění
Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje, Zvláštní cena OP ČSSI Ústí nad Labem, 2023