Modernizace železniční stanice Adamov a nová lávka Eva

Modernizace železniční stanice Adamov a nová lávka Eva

Modernizace železniční stanice v Adamově zahrnovala nejen rekonstrukci výpravní budovy s netradičně řešeným vzhledem fasády a výstavbou nové technologické budovy, ale především zajistila mimoúrovňový přístup pomocí Ikonické lávky Eva, která je moderním a funkčním řešením dopravy ve vytíženém dopravním uzlu v údolní nivě řeky Svitavy. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 47

Lokalita
399/1, Adamov
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Parchanski (0010872, ID00) – stavbyvedoucí, oblast Praha
Projektant
HUA HUA ARCHITECTS s.r.o., Ing. arch. Václav Kocián (04381, A.1) – architektonický návrh
SUDOP BRNO, spol s r.o., Ing. Martin Mráz (1004931, ID00) – hlavní projektant, Ing. Lukáš Mazel (1006104, ID00) – zástupce hlavního projektanta
Zhotovitel stavby
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Ing. Jan Parchanski (0010872, ID00) – projektový manažer
Skanska a.s., Ing. Ivo Navrátil – stavbyvedoucí
Stavebník
Správa železnic, státní organizace
Technický dozor
Správa železnic, státní organizace, Mgr. Martin Hofírek (1004555, TD01, TD02, TP00)
Zahájení projektových prací
září 2020
Vydání stavebního povolení
červenec 2021
Počátek výstavby
říjen 2021
Dokončení
prosinec 2022
Cena bez DPH
958 199 213 Kč