Multifunkční vstup návštěvnického centra KRNAP ve Vrchlabí

Multifunkční vstup návštěvnického centra KRNAP ve Vrchlabí

Návštěvnické centrum KRNAP – Klášter pod horami bylo doplněno o konstrukci „sochy“ vstupního objektu, přisazené k původně baroknímu Augustiniánskému klášteru, si žádala i netradiční postup projektování, s důrazem na co nejvyšší přesnost a úzkou koordinaci projektu a stavby. Pro nosnou konstrukci, tvořenou železobetonovou skořepinou litou na místě, bylo třeba navrhnout v první řadě bednění. Všechny betony měly být ve finálním návrhu viditelné, a důraz na přesnost a čistotu zpracování byl proto nejvyšší možný. Pro tyto účely byla skořepina vytvořena ve 3D, a to v jednotlivých vrstvách: vnitřní bednění z překližovaných desek, železobetonová skořepina s výztuží, tepelná izolace a vnější vrstva provedená stříkáním betonu na nosnou síť.

Číslo přihlášky: 46

Lokalita
Husova č.p. 213, Vrchlabí
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Petr Blažka (0005705, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
DELTAPLAN spol. s r.o., Ing. Petr Blažka (0005705, IP00) – hlavní inženýr projektu
Spolupráce
Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., prof. Ing. arch. Roman Koucký (00075, A.0) – architekt, autor návrhu
Zhotovitel stavby
METROSTAV a.s., Ing. David Stříteský (0701161, IP00) – oblastní ředitel divize 9
Stavebník
Správa Krkonošského národního parku
Technický dozor
ERV, Martin Hynek (0501299, SP00)
Zahájení projektových prací
leden 2010
Vydání stavebního povolení
duben 2014
Počátek výstavby
únor 2020
Dokončení
říjen 2023
Cena bez DPH
46 000 000 Kč