Zázemí parku u přístaviště Baťov v Otrokovicích

Zázemí parku u přístaviště Baťov v Otrokovicích

Jedná se o kontejnerové objekty a zpevněné plochy zasazené citlivě mezi stávající zeleň parku přiléhajícího k přístavišti Baťov v Otrokovicích. Tento komplex tvoří zázemí pro toto přístaviště a pro cyklostezku vedoucí podél řeky Moravy a Baťova kanálu. Z materiálového hlediska je využito kombinace dřeva a antracitového odstínu na výplních otvorů, ocelovém altánu a klempířských prvcích, aby stavba působila co nejcitlivěji ke svému okolí. Více informací »

Číslo přihlášky: 49

Lokalita
p.č. 425/4, 425/5 a 425/27 k.ú. Otrokovice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Jaroslav Pavelka (1302043, TP00) – hlavní projektant, oblast Zlín
Projektant
PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., Jaroslav Pavelka (1302043, TP00) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
PS Stavitelství s.r.o., KOMA MODULAR s.r.o.
Stavebník
město Otrokovice
Technický dozor
Ing. Martin Konečný MBA (1302171, TP00)
Zahájení projektových prací
září 2020
Vydání stavebního povolení
duben 2022
Počátek výstavby
únor 2022
Dokončení
září 2022
Cena bez DPH
8 372 891 Kč
Ocenění
Stavba roku Zlínského kraje, čestné uznání, 2022