Lávka pro pěší přes kolejiště a nádraží v Chebu

Lávka pro pěší přes kolejiště a nádraží v Chebu

Lávka pro pěší je navržena jako předpjatá betonová konstrukce doplněná o dvojici ocelových pylonů se semiradiálně uspořádanými závěsy zajišťujícími překlenutí nejdelšího pole o délce 87 m. Celková délka nosné konstrukce je 397,1 m a překlenuje svými 10 poli celkem 39 kolejí v prostoru nádraží v Chebu. Nosná konstrukce byla z kvůli komplikovanému přemosťovanému území realizována ve formě výsunu. Po svém dokončení se lávka stala nejdelší veřejně přístupnou lávku v České republice. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 44

Lokalita
ulice Hračkářská, Cheb
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Nováček, Ph.D. (1007113, IM00) – vedoucí projektant, oblast Brno
Projektant
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Jan Nováček, Ph.D. (1007113, IM00) – vedoucí projektant
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Pavel Kolenčík (1004497, IM00) – projektant
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. (1001834, IM00, IS00) – architektonický návrh
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Jiří Urban (1005813, IM00) – projektant
Zhotovitel stavby
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Roman Kratochvíl (0301586, TM00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Město Cheb
Technický dozor
Pontex s.r.o., Ing. Jaroslav Korbelář (0001304, IM00)
Zahájení projektových prací
březen 2020
Vydání stavebního povolení
březen 2019
Počátek výstavby
listopad 2020
Dokončení
září 2023
Cena bez DPH
165 289 000 Kč