Novostavba technologického centra Švédské šance – I. etapa v Brně

Novostavba technologického centra Švédské šance – I. etapa v Brně

Jedná se o novostavbu haly technologického centra. Objekt sestává z části výrobní a vývojové (čisté prostory), skladovací a administrativní (včetně gastro provozu). Jednotlivé provozy byly navrženy tak, aby jednotlivé činnosti spojené s provozem na sebe plynule navazovaly a nebyly navzájem v kolizi. Více informací »

Číslo přihlášky: 43

Lokalita
Tuřanka 1591/98e, Brno-Slatina
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Karel Šolc (1004366, IP00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Brno
Projektant
S.I.S. spol. s r.o., Ing. Jiří Martínek (1301765, IP00) – zodpovědný projektant
S.I.S. spol. s r.o., Ing. Jiří Dostál – architektonický návrh, hlavní projektant dsp
MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Ing. Karel Šolc (1004366, IP00) – hlavní projektant realizační pd
Spolupráce
MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Ing. Igor Neckař, Ph.D. – manažer projektu, hlavní inženýr projektu
Zhotovitel stavby
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Ing. Karel Šolc (1004366, IP00) – hlavní stavbyvedoucí, hlavní projektant realizační pd
Stavebník
ŠVÉDSKÉ ŠANCE, s.r.o.
Technický dozor
Construction Consultants s.r.o., Ing. Martin Vychopeň (1005187, IP00)
Zahájení projektových prací
srpen 2020
Vydání stavebního povolení
říjen 2021
Počátek výstavby
říjen 2021
Dokončení
červen 2023
Cena bez DPH
475 000 000 Kč