Unikátní závěsné ocelové balkony na bytovém domě Podhradí ve Štramberku

Unikátní závěsné ocelové balkony na bytovém domě Podhradí ve Štramberku

Jde o neskutečně složité navržení a osazení kotvení balkónů a poté o zavěšení závěsných ocelových balkónů ve dvou velikostech – 3,3 × 1,33 m a 4,2 × 1,33 m. Balkóny s obchodním označením ZB VENTURE© jsou na českém trhu od roku 1996 s tím, že to jsou dodnes jediné „tuhé“ závěsné ocelové balkony v ČR – nemají diagonální táhla po bocích, ale jsou tvořena tuhou podlahou ze 4 mm plechu S355J2+N s ohyby dolů po všech bocích a masivním zábradlím z uzavřených profilů. Více informací »

Číslo přihlášky: 45

Lokalita
K Očnímu 425, 440, 441, Štramberk
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Ing. Vladimír Škoda, AI (1002579, SP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Brno
Projektant
ART VENTURE, s.r.o., Ing. Vladimír Škoda, AI (1002579, IP00) – hlavní projektant – původce z hlediska průmyslových práv
Zhotovitel stavby
ART VENTURE, s.r.o., Ing. Vladimír Škoda, AI (1002579, IP00) – projektový manažer
UNIMAN s.r.o., František Nykodým – ředitel strojírenské fabriky
Stavebník
ALFA CON stavby, s.r.o.
Technický dozor
4PEAKS houses s.r.o., Jakub Schwarz
Zahájení projektových prací
srpen 2020
Vydání stavebního povolení
leden 2022
Počátek výstavby
únor 2022
Dokončení
srpen 2023
Cena bez DPH
6 827 308 Kč