Centrum energetických a enviromentálních technologií – explorer (CEETe) v Ostravě Porubě

Centrum energetických a enviromentálních technologií – explorer (CEETe) v Ostravě Porubě

Projekt CEETe reflektuje nejnovější trendy v oblasti výzkumu a vývoje energetických technologií. Je unikátním experimentálním zařízením, které příkladně demonstruje výsledek úspěšné mezisektorové spolupráce výzkumu a vývoje v oblasti udržitelné energetiky. Jeho cílem je transfer inovačních technologií pro zajištění energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti v evropském kontextu. Budova je zasazená do kontextu univerzitního kampusu, mezi pavilon IET a areál mateřské školy a představuje harmonickou součást širšího urbanistického plánu, který respektuje a obohacuje okolní prostředí. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 40

Lokalita
kampus VŠB-TUO, Studentská 6246/21, Ostrava – Poruba
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Cieślar (1103987, IP00) – hlavní projektant, oblast Ostrava
Projektant
Chválek ateliér s.r.o., Iva Sotolová – projektant
Chválek ateliér s.r.o., Ing. arch. Martin Chválek, MBA (01081, A.0) – architektonický návrh
Chválek ateliér s.r.o., Ing. arch. Hana Kluchová – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
Gemo a.s., Ing. Dominik Procházka (1006384, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET
Technický dozor
Flagro a.s., Ing. Petr Borýsek (1100161, TP00)
Zahájení projektových prací
červenec 2020
Vydání stavebního povolení
duben 2021
Počátek výstavby
prosinec 2021
Dokončení
srpen 2023
Cena bez DPH
371 073 019 Kč