Modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík

Modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík

Prodloužení dráhy lodního výtahu do nádržního prostoru pro zajištění provozu i za nízkých stavů hladiny včetně výměny kolejnic jak na vzdušním tak návodním líci. Největší změnou byla kompletní výměna stávajícího lodního vozíku pro převážení lodí za kapacitnější zařízení umožňující proplavení širšího spektra plavidel, který vznikal v naší režii od studie až po finální produkt. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 27

Lokalita
VD Orlík, k.ú. Orlické Zlákovice a Přední Chlum
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Tomáš Beržinský (0402343, IV00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Praha
Projektant
Aquatis a.s., Ing. Petr Tupý (1006708, IV00) – hlavní projektant
Spolupráce
EL-VY spol. s r.o., Ing. Jan Holec – návrh a realizace nového vozíku
Zhotovitel stavby
Metrostav a.s., Ing. Milan Hromádka (0102432, IP00, IV00) – projektový manažer
Stavebník
Povodí Vltavy, státní podnik
Technický dozor
Povodí Vltavy, státní podnik, Ing. Ondřej Hrazdira (0009603, IV00)
Zahájení projektových prací
říjen 2019
Vydání stavebního povolení
listopad 2018
Počátek výstavby
říjen 2019
Dokončení
květen 2022
Cena bez DPH
122 432 932 Kč
Ocenění
Stavba roku, Zvláštní cena za technickou infrastrukturu, 2023
Vodohospodářská stavba roku, Zvláštní ocenění, 2022