Sportovní a kulturní areál Školka Nezdenice

Sportovní a kulturní areál Školka Nezdenice

Obec Nezdenice zrealizovala nový areál určený pro sportovní a kulturní aktivity. Původně se zde nacházela drobná chátrající stavení, která již nedokázala plnit svou funkci. Ateliér Mur změnil řešení areálu a navrhl moderní prostory splňující požadavky pro potřeby současných sportovních a kulturních aktivit. Stěžejní části areálu tvoří pódium, bufet, hygienické zázemí a skladovací prostory. Prostor je řešen tak, aby i při menších akcích či aktivitách obce nevznikal pocit příliš prázdného areálu, a naopak při plné obsazenosti dojem stísněnosti. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 11

Lokalita
Střed obce Nezdenice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. František Jordák (1300413, PS) – projektant, oblast Zlín
Projektant
Ateliér Mur s.r.o., Ing. František Jordák – projektant, Ing. Roman Belžík – projektant a spoluautor architektonického návrhu, Bc. Lukáš Mikulka – projektant, Ing. arch. Karel Humpola – architekt a spoluautor architektonického návrhu
Zhotovitel stavby
Zevos a.s., Ing. Pavel Vítek (1300692, PS)
Stavebník
Obec Nezdenice
Technický dozor
Ing.arch Jan Březina
Zahájení projektových prací
1. května 2019
Vydání stavebního povolení
20. března 2020
Dokončení
27. května 2021
Cena bez DPH
10 309 509 Kč
Ocenění
Stavba roku Zlínského kraje, Čestné uznání – Realizace rozvojových projektů měst a obcí, 2021