Sportovní areál Karviná

Sportovní areál Karviná

Sportovní areál byl vybudován v dlouhodobě nevyužívaném neudržovaném území, převážně zatravněném s náletovou zelení, se zbytky původního školního sportoviště (relikty běžecké dráhy, stopy po tenisových / volejbalových kurtech a skate parku). Zázemí areálu bylo vytvořeno v prostoru stávajícího školského zařízení jako samostatná funkční jednotka. Součástí sportovního areálu jsou fotbalové hřiště, skatepark, pumptracková dráha, workout a parkour, dětské hřiště, streetball, inline a běžecké okruhy, vše doplněno o nutné komunikace a odpočívky. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 25

Lokalita
Leonovova 1795, Karviná-Hranice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Eva Vojtasíková (1100335, VS) – vedoucí projektu, oblast Ostrava
Projektant
ADEA projekt s.r.o., Ing. Eva Vojtasíková – vedoucí projektu, Ing. arch. Aleš Vojtasík – architekt
Elektro-projekce s.r.o., Ing. Václav Vlček – silnoproudé a slaboproudé instalace
Zhotovitel stavby
OHLA ŽS a.s., ing. Tomáš Špaček (1102861)
Stavebník
statutární město Karviná
Technický dozor
Vysplan s.r.o., Ing. Radim Kytnar (1103547)
Zahájení projektových prací
červenec 2018
Vydání stavebního povolení
listopad 2019
Dokončení
21. září 2021
Cena bez DPH
62 300 000 Kč
Ocenění
Stavba Moravskoslezského kraje, Cena hejtmana MSK, 2021