Sanace komor vodojemu Flora v Praze

Sanace komor vodojemu Flora v Praze

Jedná se o přesypaný čtyřkomorový krabicový vodojem s nestejnou velikostí komor. Součástí vodojemu je i armaturní komora s trojicí armaturních chodeb mezi jednotlivými komorami a vstupními nástavbami pro přístup do vodojemů. Součástí sanačních prací byla úprava objektů „podolské“ komory VDJ Flora, tedy komory č. III, IV (obě o objemu 5 630 m³) a V, VI (o objemu 4 685 m³). Celkem mají komory objem 20 630 m³ a nacházejí se v areálu VDJ a ČS Flora. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 48

Lokalita
Hradecká 1, Praha 3 - Vinohrady
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Klára Minářová (0102698, PS) – vedoucí střediska, oblast České Budějovice
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s., Ing. František Mádl – hlavní inženýr projektu
Zhotovitel stavby
SMP Vodohospodářské stavby a.s., Ing. Klára Minářová (0102698), Ing. Jan Klesa (0011674)
Stavebník
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Technický dozor
Ing. Vojtěch Štorc (0007058)
Vydání stavebního povolení
26. května 2018
Dokončení
27. července 2022
Cena bez DPH
152 145 583 Kč