Samostatný hasicí systém pro Heliport letecké záchranné služby

Samostatný hasicí systém pro Heliport letecké záchranné služby

Nové technické řešení hašení Heliportu dle nyní platného předpisu L14 H. Samostatný hasicí systém (dále jen „SHS“) je v pohotovostním stavu v samočinném režimu. Je-li zjištěn požár prvním plamenným čidlem, dojde k vyhlášení požárního poplachu (světelná i zvuková signalizace + přenos do určené místnosti v objektu Heliportu). Je-li požár potvrzen i druhým plamenným hlásičem, dojde k samočinnému spuštění SHS. V případě, že obsluha vizuálně zjistí požár před samočinným spuštěním, může SHS příslušné sekce spustit tlačítkem. Nouzově lze SHS navíc spustit i ruční manipulací na příslušné zaplavovací ventilové stanici.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 37

Lokalita
Heliport HEMS, Hněvotínská 61, Olomouc
Typ stavby
Technologická zařízení staveb
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Dosedla (0700189, TZS) – vedoucí projektu, oblast Pardubice
Projektant
FW2S, a.s., Ing. Jan Dosedla (0700189, TZS), Ing. Simona Boruchová – spoluautor, Miloslav Vaňous – spoluautor
Zhotovitel stavby
FW2S, a.s.
Stavebník
FW2S, a.s.
Technický dozor
Ing. Jan Dosedla (0700189)
Zahájení projektových prací
květen 2022
Vydání stavebního povolení
srpen 2022
Dokončení
listopad 2022
Cena bez DPH
5 235 999 Kč