Jihovýchodní obchvat v Otrokovicích, dálnice D55

Projekt – Jihovýchodní obchvat v Otrokovicích, dálnice D55

Stavba D 55 5505 Otrokovice obchvat JV je součástí výhledového tahu dálnice D 55, který je zařazen do silniční sítě TEN-T. Realizací stavby bude dokončen obchvat Otrokovic, jehož severovýchodní část, stavba 5504 byla zprovozněna v roce 2006. Do doby zprovoznění navazující stavby 5506 Napajedla – Babice – I. Etapa, bude obchvat dočasně připojen na stávající silnicí I/55 před křížením s řekou Moravou. Stavba je navržena v kategorii D25,5/120, pouze přechodový úsek navazující na již zprovozněnou severovýchodní část, stavbu 5504, je navržen shodně s touto stavbou v kategorii D24,5/100. Délka úseku realizovaného ve stavbě obchvatu JV činí 3 140 m.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 17

Lokalita
Dálnice D55 – stavba D55 5505, Otrokovice
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Roman Jirásek (1005942, DS) – hlavní inženýr stavby ve stupni RDS, oblast Brno
Projektant
Viapont s.r.o., Ing. Roman Jirásek – HIP, zodpovědná osoba silničních SO, Ing. Ivan Kusák – zodpovědná osoba silničních SO, Ing. Martin Drnec – zodpovědná osoba silničních SO, Ing. Martin Jaroš – zodpovědná osoba silničních SO
Zhotovitel stavby
EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín
Stavebník
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Technický dozor
SUDOP GROUP, TDI
DOPRAVOPROJEKT BRNO, a.s.
Zahájení projektových prací
prosinec 2018