Mateřská školka v areálu nemocnice T. Bati ve Zlíně

Mateřská školka v areálu nemocnice T. Bati ve Zlíně

Novostavba nemocniční mateřské školky je navržena v jihovýchodní části areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. S ohledem na využití ploch této části areálu zůstalo urbanistické řešení areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. nedotčeno. Umístění, vzhled a funkční uspořádání budovy bylo formováno několika faktory. Zásadní roli pro umístění školky u jihovýchodní hranice areálu sehrálo vzájemné ovlivňování provozů nemocnice a školky. Situování objektu v této části areálu umožňuje zachování stávajícího provozu areálu nemocnice a jejího dalšího rozvoje. Na druhou stranu eliminuje negativní dopady provozu nemocnice na školku. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 53

Lokalita
Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Kocmánek (1005649, PS) – projektant, oblast Brno
Projektant
LT PROJEKT a.s., Ing. Jan Kocmánek – hlavní inženýr projektu, Ing. arch. Boris Hladký – architektonické řešení, Ing. arch. Pavel Hude – architektonické řešení, Ing. Ludmila Jarolimová – stavební řešení
Zhotovitel stavby
RAPOS, spol. s r. o., Ing. Jan Chovanec (1300886)
Stavebník
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Technický dozor
Ing. Pavel Andrýsek
Zahájení projektových prací
srpen 2018
Dokončení
2021
Cena bez DPH
29 698 264 Kč
Ocenění
Stavba roku Zlínského kraje, Cena novinářů, 2021