Dětské dopravní hřiště a autocvičiště v Kralovicích

Dětské dopravní hřiště a autocvičiště v Kralovicích

Velmi potřebné dopravní hřiště a autocvičiště o celkové ploše 5 730 m² je situováno v areálu Střední školy Kralovice. Umístění bylo vybrané z hlediska velikosti plochy, možnosti napojení inženýrských sítí a výstavby obslužného objektu. Děti i dospělí se zde praktickou výukou učí zvládat základní dopravní situace převážně v městském provozu. Součástí dopravního hřiště je např. okružní křižovatka, směrově rozdělená komunikace, obytná zóna, železniční přejezd a křižovatky s různým typem přednosti v jízdě včetně křižovatky s řízením provozu semafory. Cílem výuky je snížení nehodovosti silničního provozu.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 01

Lokalita
Střední škola Kralovice, Nádražní 528, Kralovice
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Daniela Škubalová (0200643, DS, MIK), oblast Plzeň
Projektant
Ing. Daniela Škubalová (0200643, DS, MIK)
Zhotovitel stavby
COLAS CZ, a.s.
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Stavebník
Střední škola Kralovice
Technický dozor
Jaroslav Kodeš (0010949)
Zahájení projektových prací
2014
Vydání stavebního povolení
2019
Dokončení
2022
Cena bez DPH
10 410 000 Kč