Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Finalista

Jedná se o rekonstrukci a přístavby pavilonu G situovaného v uzavřeném areálu Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích u jeho jižní strany. Budova je navržena tak, aby v co největší míře vyhovovala nárokům na moderní pracoviště tohoto druhu a splňovala požadavky nových standardů na psychiatrickou lůžkovou péči a centra duševního zdraví. Více informací »

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Přílohy

Číslo přihlášky: 41, 49

Lokalita
areál fakultní nemocnice Brno-Bohunice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Foral (1003950, PS) – generální projektant, oblast Brno
Ing. Radovan Jašek (1004679, PS) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Brno
Projektant
LT PROJEKT a.s., Ing. Martin Foral, Ing. Jan Kocmánek, Ing. arch. Boris Hladký, Ing. arch. Pavel Hude
K4 a.s., Ing. Alice Kostíková, Ing. Hana Marková, Ing. Zdeněk Vejmelka
Zhotovitel stavby
Metrostav DIZ s.r.o., Ing. Radovan Jašek (1004679, PS) – hlavní stavbyvedoucí
OHL ŽS, a.s.
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Stavebník
Fakultní nemocnice Brno
Technický dozor
K4 a.s., Ing. Ivana Kubíčková (0009558)
Zahájení projektových prací
červen 2016
Vydání stavebního povolení
18. května 2017
Dokončení
21. prosince 2021
Cena bez DPH
534 441 209 Kč
Ocenění
Stavba Jihomoravského kraje, Stavby občanské vybavenosti, 2021