Dálnice D3 – 0309-II, úsek Ševětín – Borek

Dálnice D3 – 0309-II, úsek Ševětín – Borek

Finalista

Jednalo se o přestavbu stávající silnice I. třídy, která byla v minulosti vybudována jako zárodek pravého jízdního pásu, na dálnici. Celková délka úseku je 10,68 km. Stavbu bylo možné charakterizovat částečně jako rekonstrukci (přestavbu pravého jízdního pásu dálnice), tak novostavbu (výstavba levého jízdního pásu dálnice). Vedle stávajících mostních objektů na pravém jízdním pásu byly vybudovány nové mostní objekty. V další etapě stavby byly stávající mosty zdemolovány a vybudovány mosty nové. To vše při zachování provozu. V rámci výstavba došlo také k dobudování inženýrských sítí (kanalizace, telematika). Velkou inženýrskou výzvou bylo vybudování zemního těleso levého jízdního pásu v blízkosti mimoúrovňové křižovatky Lhotice. Zemní těleso je zde vybudována ve sklonu 60° pomocí armovaných zemin. Násyp dosahuje výšky až 13 m.

« Hlasujte pro stavbu, která
získá Cenu veřejnosti!

Číslo přihlášky: 14, 61

Lokalita
Ševětín – Borek, 117,4 km až 128,08 km
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Tomáš Honc (0014216, DS) – hlavní inženýr projektu, projektant, oblast Praha
Ing. Miroslav Hanžl (0500954, DS) – projektant DSP, PDPS, oblast Liberec
Projektant
PUDIS, Ing. Tomáš Honc
Zhotovitel stavby
EUROVIA CS, a.s. – závod Praha východ, Ing. Zdeno Krejčík (0010616)
EUROVIA CS, a.s. – závod České Budějovice, Bc. Jan Klepal (0102367)
Stavebník
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Technický dozor
Ing. Martin Dostál (0101815)
Zahájení projektových prací
2017
Vydání stavebního povolení
30. března 2016
Dokončení
10. prosince 2019 (kolaudační souhlas 30. října 2021)
Cena bez DPH
933 223 300 Kč
Ocenění
PRESTA Jižní Čechy, Dopravní a ostatní inženýrské stavby, 2018–2020