Zkapacitnění bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař

Zkapacitnění bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař

V druhé polovině roku 2021 byly na vodním díle Hostivař v Praze zahájeny stavební práce pro zlepšení jeho protipovodňové funkce za účelem schopnosti převedení návrhové povodně Q₁₀ ₀₀₀. Současné stavební úpravy byly vyvolány následky povodňového stavu na vodním díle v roce 2013. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 01

Lokalita
Vodní dílo Hostivař, Praha 10 - Hostivař
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Olgerd Pukl (0007615, IV00) – technický dozor stavebníka, oblast Praha
Projektant
Sweco a.s., Ing. Radek Veselý (0011136, IV00)
Sweco a.s., Ing. Jaromír Jirků (0015086, IV00)
Spolupráce
Fakulta stavební ČVUT Praha
Zhotovitel stavby
SMP Vodohospodářské stavby a.s., Ing. Jan Klesa (0011674, IV00) – hlavní stavbyvedoucí
SMP Vodohospodářské stavby a.s., Ing. Martin Paukner (0015328, IV00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Hlavní město Praha
Technický dozor
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Olgerd Pukl (0007615, IV00)
Zahájení projektových prací
2015
Vydání stavebního povolení
květen 2020
Počátek výstavby
červen 2021
Dokončení
září 2023
Cena bez DPH
191 534 248 Kč
Ocenění
Vodohospodářská stavba roku, kategorie II (podkategorie nad 50 mil. Kč), 2023