Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS Zlín

Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS Zlín

V průmyslové zóně Trní v místní části Zlín-Malenovice vyrostlo během 26 měsíců moderní vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS Zlín, která je významným světovým dodavatelem IT technologií v oblasti dopravy. Nová administrativní budova s nadčasovými architektonickými prvky zrcadlí inovativní a futuristické vize společnosti a poskytuje kvalitní a inspirativní pracovní prostředí. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 02

Lokalita
Průmyslová 1395, 763 02 Zlín 4-Malenovice, Průmyslová zóna
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. David Blažek (1302318, IP00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Zlín
Projektant
B-Projekting, spol. s r.o., Ing. Milan Skopalík (1300393, IT00) – hlavní projektant
DOOOM s.r.o., Ing. Arch. Igor Bergmann – architektonické řešení
Static Point, spol. s r.o., Ing. Karel Košek (0008742, IS00) – statická část konstrukce
Zhotovitel stavby
PSG Construction a.s., Ing. David Blažek (1302318, IP00) – hlavní stavbyvedoucí
PSG Construction a.s., Radek Divoký (1302480, IP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
CROSS Zlín, a.s., Ing. Tomáš Juřík, jednatel společnosti
Technický dozor
Ing. Václav Kosinka (0007649, IP00), Ing. Radek Stejskal (1300278, IP00)
Zahájení projektových prací
listopad 2019
Vydání stavebního povolení
březen 2021
Počátek výstavby
červenec 2021
Dokončení
srpen 2023
Cena bez DPH
453 108 571 Kč
Ocenění
Tekla BIM Awards, vítěz v kategorii komerční prostory, 2023