UniMeC – II. etapa, Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Plzni

UniMeC – II. etapa, Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Plzni

Nová hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni navazuje na I. etapu výstavby kampusu (UniMeC I. + BioMeC). Budova byla navržena a realizována jako sídlo devíti teoretických ústavů (anatomie, histologie a embryologie, mikrobiologie, lékařské chemie a biochemie, hygieny a preventivní medicíny, sportovní medicíny a aktivního zdraví, sociálního a posudkového lékařství, jazyků, simulační centrum) a dalších podpůrných pracovišť. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 16

Lokalita
alej Svobody 1655/76, Plzeň
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Pavel Brázda, Ph.D. (0010673, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Pavel Brázda, Ph.D. (0010673, IP00) – vedení projektu od studie, spolupráce na návrhu, projektant stavební části
VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Michaela Hejtmánková (0012119, IP00) – projektant stavební části
VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Anna Nesvadbová (04849, A.1) – architektonický návrh
VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Kateřina Mašková (03932, A.1) – projekt interiéru
VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Jan Janoušek (03125, A.0) – architektonický návrh
Spolupráce
Labina spol. s r.o., Ing. Zbyněk nejedlý (1000437, IT00) – laboratorní technologie
Zhotovitel stavby
Gemo a.s., Ing. Petr Kráčmar (1201891, IP00) – manažer projektu
Gemo a.s., Ing. Lukáš Adámek (1202224, IP00) – hlavní stavbyvedoucí, Ing. Miroslav Panáček st. (011301230, TE01) – stavbyvedoucí TZB
Stavebník
Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni
Technický dozor
Maximus stavební s.r.o., Ing. Eva Argmannová (0201019, IP00)
Zahájení projektových prací
březen 2016
Vydání stavebního povolení
srpen 2017
Počátek výstavby
září 2019
Dokončení
srpen 2022
Cena bez DPH
1 500 000 000 Kč
Ocenění
Stavba Plzeňského kraje, hlavní cena, cena veřejnosti, 2022
Stavba roku, 2023