Visutá lávka přes Labe v Hradci Králové

Visutá lávka přes Labe v Hradci Králové

Lávka přes Labe v Hradci Králové je zajímavá pro svou lehkost a subtilnost. Staticky se jedná o samokotvenou visutou konstrukci. Pro realizaci konstrukce byly využity moderní materiály jako ultravysokohodnotný beton (UHPFRC) a uzavřená lana. Složitý tvar železobetonového pilíře byl zhotoven pomocí technologie prefabrikovaného bednění s využitím CNC obrábění. Lávka propojila centrum města s rozvíjející se oblastí v blízkosti kongresového centra Aldis a nově vzniklé centrály společnosti ČSOB a umožnila tak odvést pěší a cyklistickou dopravu z Pražského mostu, jež je součástí městského okruhu. Více informací »

Číslo přihlášky: 04

Lokalita
Collinova, Hradec Králové
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Viktor Stržínek, MBA (1302385, IM00) – manažer projektu, oblast Praha
Projektant
Valbek, spol. s r.o., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. (0010963, IM00) – projektant realizační dokumentace
Valbek, spol. s r.o., Ing. Petr Harazim, Ph.D. (0013990, IM00) – projektant realizační dokumentace, akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt (02794, A.0) – autorský tým, Ing. arch. Gabriela Elichová (02791, A.0) – autorský tým, Ing. arch. Martin Elich (02892, A.0) – autorský tým
Spolupráce
Statutární město Hradec Králové, Gabriela Aubusová – zástupce stavebníka
Statutární město Hradec Králové, Ing. Michal Jandík – zástupce stavebníka
Zhotovitel stavby
Stavby mostů a.s., Ing. Jiří Keclík – stavbyvedoucí
Stavby mostů a.s., Ing. Lucie Navarová – přípravář, Jan Gramblička (0012757, TG00) – stavbyvedoucí
Stavby mostů a.s., Tadeáš Šimurda – mistr
Stavby mostů a.s., Ing. Karel Novák – stavbyvedoucí
Stavebník
Statutární město Hradec Králové
Technický dozor
BUNG CZ s.r.o., Ing. Miroslav Blažek (0014168, IM00), Petr Takáč
Zahájení projektových prací
2014
Vydání stavebního povolení
květen 2020
Počátek výstavby
srpen 2021
Dokončení
únor 2023
Cena bez DPH
144 432 624 Kč
Ocenění
Stavba roku Královéhradeckého kraje, Dopravní a inženýrské stavby, 2023