Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné

Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné

Budova krytého bazénu v Karviné prošla stavebními úpravami, které zahrnovaly úpravy stávajícího objektu plaveckého a dětského bazénu s šatnovým a technologickým zázemím a přístavbu nového rekreačního bazénu, přístavbu části wellness se saunami a ochlazovacím bazénem, vybudování vnějších zpevněných ploch a parkovišť, přípojek a rozvodů inženýrských sítí. Více informací »

Číslo přihlášky: 11

Lokalita
Leonovova 1797, Karviná – Hranice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Tomáš Lehnert (1102043, IP00) – hlavní projektant, oblast Ostrava
Projektant
Ing. arch. Richard Špaček (01025, A.0) – architektonický návrh
RECOC spol. s r.o, Ing. Hana Šeligová (1102172, IS00) – statické řešení – betonové konstrukce
OCELOVÉ KONSTRUKCE-STATIKA s.r.o, Ing. Ernest Ježowicz (1101954, IM00) – statické řešení – ocelové konstrukce
INOX SERVIS s.r.o, Ing. Jakub Machů (1302300, IT00) – technolog bazénové technologie
SSČ spol. s r.o, Ing. Miloš Polášek (1102571, IE01) – vzduchotechnika a chlazení
Zhotovitel stavby
Společnost Metrostav, DIZ bazén Karviná, Ing. Radomír Richter (0601620, IP00) – projektový manažer, hlavní stavbyvedoucí
Společnost Metrostav, DIZ bazén Karviná, Pavel Szmek – projektový manažer, Ing. Václav Dronski – stavbyvedoucí
Stavebník
STaRS Karviná, s.r.o
Technický dozor
FLAGRO a.s., Ing. Vladislav Varmuža (1101708, IP00)FLAGRO a.s., Ing. Milan Matoušek (1100464, IP00)
Zahájení projektových prací
říjen 2017
Vydání stavebního povolení
leden 2019
Počátek výstavby
prosinec 2021
Dokončení
červenec 2023
Cena bez DPH
439 577 682 Kč