Odpočinkový a sportovní areál v Ostravě Radvanicích

Odpočinkový a sportovní areál v Ostravě Radvanicích

Proměna zanedbaného bývalého koupaliště v odpočinkové a sportovní zařízení s využitím netradiční řešením 3D prvků s finální povrchovou úpravou zhotovenou z materiálu SmatrSoft EPDM, rekonstrukci chodníků a příjezdové komunikace, osazení sanitárního kontejneru a zhotovení rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace ve středu zalesněného údolí v Ostravě – Radvanicích. Součástí revitalizace vymezeného území byla i sanace ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví v Moravskoslezském kraji.

Číslo přihlášky: 10

Lokalita
Koupark Radvanice, Radvanice; p.č. 30/4, 730/1, 730/11, 730/12 k.ú. Radvanice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Dimitris Romanidis (1103980, SD02) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Ostrava
Projektant
Projekce Guňka s. r. o., Ing. Jakub Guňka (1104361, IP00) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
Dromos construction s. r. o., Dimitris Romanidis (1103980, TD02) – hlavní stavbyvedoucí
4soft s. r. o., Mgr. Dušan Šmíd – stavbyvedoucí
Stavebník
Statutární město Ostrava; MO Radvanice a Bartovice
Technický dozor
Projekce Guňka s. r. o., Ing. Jakub Guňka (1104361, IP00)
Zahájení projektových prací
leden 2018
Vydání stavebního povolení
květen 2021
Počátek výstavby
červen 2022
Dokončení
červenec 2023
Cena bez DPH
33 098 766 Kč