Modernizace a stavební úpravy základní školy Dolní Město

Modernizace a stavební úpravy základní školy Dolní Město

Stavba je příkladem úspěšné a hospodárné obnovy vlhké, staré a nepříliš útulné budovy za pomoci moderních technologií a materiálů uprostřed vlídné a krásné Vysočiny a je tak důkazem, že i v malé škole na menší vesnici lze vytvořit high tech školu s veselým duchem a příjemnou atmosférou. Základním požadavkem investora byla přívětivost stavby pro děti a zároveň zachování její historické hodnoty pro místní občany, kteří obecní školu téměř všichni ve svém mládí navštěvovali. Více informací »

Číslo přihlášky: 12

Lokalita
Dolní Město 135
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Marie Kovandová (0700056, IP00) – hlavní projektant, oblast Jihlava
Projektant
Ing. Marie Kovandová (0700056, IP00) – hlavní projektant
Spolupráce
Obec Dolní Město, Pavel Chlád (1400093, IP00) – zástupce investora, starosta obce
Zhotovitel stavby
Dolnokralovická stavební s.r.o., Václav Hejkal (0000001) – stavbyvedoucí
Stavebník
Obec Dolní Město
Technický dozor
Ing. Marie Kovandová (0700056, IP00)
Zahájení projektových prací
říjen 2019
Vydání stavebního povolení
červen 2020
Počátek výstavby
srpen 2020
Dokončení
duben 2021
Cena bez DPH
16 240 112 Kč
Ocenění
Stavba roku Kraje Vysočina, čestné uznání, 2023