Rozšíření saunového provozu lázní Aurora v Třeboni

Rozšíření saunového provozu lázní Aurora v Třeboni

Dvoupodlažní monolitický objekt tvaru „L“ propojený se stávajícím komplexem lázní v Třeboňi, který navazuje na venkovní wellenss a vnitřní relaxační bazén.

Číslo přihlášky: 61

Lokalita
Lázeňská 1001, Třeboň
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Michal Hryzák (0102345, TP00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast České Budějovice
Projektant
Ing. Vikdor Meduna – hlavní projektant
Stavebník
Slatinné lázně Aurora s.r.o.
Zahájení projektových prací
leden 2021
Vydání stavebního povolení
listopad 2021
Počátek výstavby
listopad 2021
Dokončení
listopad 2022
Cena bez DPH
94 800 000 Kč
Ocenění
PRESTA Jižní Čechy, INSPIRA – Cena hejtmana Jihočeského kraje, 2020–2022