Multifunkční centrum Bořislavka v Praze v Dejvicích

Multifunkční centrum Bořislavka v Praze v Dejvicích

V roce 2012, na základě výsledku mezinárodního architektonického workshopu, vypsaného společností KKCG, dostalo příležitost podílet se na vybudování multifunkčního centra Bořislavka, studio Aulík Fišer architekti, s.r.o. Na komplikovaném svahovitém pozemku, navazující na dlouhodobý vývoj urbanistického schématu, s určitou kvalitou veřejného prostoru historického města a s přímou návazností na vestibul metra Bořislavka, bylo výzvou vytvořit existenci silné soudobé formy. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 62

Lokalita
Evropská 866/65, Praha 6
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Aleš Poděbrad (0000401, IP00) – manažer projektu, oblast Praha
Projektant
CASUA, spol. s r.o., Ing. Radan Jurášek (0008369, IP00) – hlavní inženýr projektu
CASUA, spol. s r.o., Ing. František Zemek, DiS. (0102066, IP00, TP00) – hlavní koordinátor stavby
CASUA, spol. s r.o., Ing. Martin Kitzler (0013770, IP00) – projektant
CASUA, spol. s r.o., Ing. Oldřich Kalvoda (0602166, IP00) – projektant
Aulík Fišer architekti, s.r.o., Ing. arch. Jan Aulík (01492, A.0) – architektonický návrh
Aulík Fišer architekti, s.r.o., Ing. arch. Leoš Horák (05351, A.1) – architektonický návrh
Spolupráce
Aulík Fišer architekti, s.r.o., Ing. arch. Jakub Fišer – architektonický návrh
Aulík Fišer architekti, s.r.o., Ing. arch. David Zalabák – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
Zakládání staveb,a.s., Tomáš Kukla (0014092, TG00) – stavbyvedoucí
FERI, s.r.o., Martin Píta – projektový manažer
FERI, s.r.o., Ing. Marek Kubr (0012626, IP00) – projektový manažer
PBW GROUP s.r.o., Ing. Michal Paris (0008598, IP00) – projektový manažer
NOVECON a.s., Ing. Miroslav Kašpar (0010007, IP00) – výkonný ředitel projektu
Stavebník
KKCG Real Estate Group a.s.
Technický dozor
RUBY Project Management s.r.o., Ing. Jan Hlaváček
KKCG Real Estate Group a.s., Ing. Petr Pleskač (0007800, IP00)
Zahájení projektových prací
listopad 2017
Vydání stavebního povolení
září 2018
Počátek výstavby
prosinec 2018
Dokončení
duben 2021
Cena bez DPH
3 500 000 000 Kč
Ocenění
Grand Prix Architektů, Urbanismus, 2022
Stavba roku, 2022
Estate Awards, Komerční office projekt roku, 2. místo, 2021
Best of Realty, Nová administrativní centra, Environmentální projekt, 2021
Property Awards, Best International Office Development, Best Mixed-use Architecture Europe, 2019–2020