Přestupní železniční terminál v Jihlavě

Projekt – Přestupní železniční terminál v Jihlavě

Multimodální přestupní terminál Jihlava se nachází u obce Pávov v místě křížení vysokorychlostní (VRT) a konvenční železniční trati. Zajišťuje komfortní přestup nejen mezi vlaky, ale i dalšími druhy dopravy. Jednoduchá hmota terminálu úsporně umístěná do náspu VRT umožňuje snadný přestup mezi jednotlivými typy dopravy a zároveň spolu s parkovacími a dopravními plochami v různých výškových úrovních přirozeně navazuje na okolní krajinu. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 60

Lokalita
Jihlava-Pávov
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Petr Krajča (0014582, ID00) – projektant, oblast Praha
Projektant
Pelčák a partner architekti, s.r.o., prof. Ing. arch. Petr Pelčák (00172, A.0) – architektonický návrh
Pelčák a partner architekti, s.r.o., Ing. arch. Jan Sochor (03468, A.1) – architektonický návrh
HBH Projekt spol. s r.o., Ing. Marek Kačenák (3000062, ID00) – projektant
Link projekt s.r.o., Ing. Stanislav Brtáň (1004776, IM00) – mostní objekty, galerie
Stavebník
Česká republika – Správa železnic, státní organizace
Zahájení projektových prací
září 2023