Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Praha, hlavní nádraží

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Praha, hlavní nádraží

Projektová dokumentace 1. etapy citlivým způsobem řeší opravu (rekonstrukci) interiérů 1. PP, 1. NP a mezaninu severní části historické Fantovy budovy. Zároveň byl řešen i poněkud „neučesaný“ prostor před severní stranou budovy – pracovně je tento prostor nazýván „dvoranou“ sloužící pro umístění technologického objektu. V rámci rekonstrukčních prací byla zároveň část technologií (vzduchotechnika a chlazení) umístěna v půdním prostoru rekonstruované části historické budovy. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 63

Lokalita
Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Martin Hulan (0013781, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Praha
Projektant
DIGITRY ART TECHNOLOGIES s.r.o., Ing. Václav Ráček, Ph.D. (0014197, IG00)
DIGITRY ART TECHNOLOGIES s.r.o., Ing. Patrik Babínek
Zhotovitel stavby
AVERS, spol. s r.o., Ing. Zdeněk Očenášek (0013344, TP00) – projektový manažer
AVERS, spol. s r.o., Ing. Zdeněk Staněk – vedoucí projektu, Ing. Aleš Mudroch – vedoucí projektu
STRABAG Rail a.s., Ing. Petr Frýda (0012821, SP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Správa železnic, státní organizace
Technický dozor
Správa železnic, státní organizace, Ing. František Bouda, DiS (0300829, SP00)
Zahájení projektových prací
září 2020
Vydání stavebního povolení
září 2021
Počátek výstavby
listopad 2021
Dokončení
listopad 2023
Cena bez DPH
550 000 000 Kč