Rekonstrukce Staroměstského jezu na Vltavě v Praze

Rekonstrukce Staroměstského jezu na Vltavě v Praze

Stavba řešila obnovu konstrukce pevného jezu pohledově exponované lokalitě centra Prahy s jednoznačným záměrem maximálně se přiblížit jeho historickému vzhledu i konstrukci, samozřejmě již v okrajových podmínkách výchozího stavu objektu a minulých stavebních zásahů do něj. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 05

Lokalita
Staré město, Malá strana, historické centrum Prahy; Vltava ř.km. 53,18
Typ stavby
Vodní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Daniel Vaclík (0100018, IV00) – hlavní projektant, oblast České Budějovice
Projektant
VH-TRES spol.s r.o, Ing. Daniel Vaclík (0100018, IV00) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
Metrostav a.s., Ing. Petr Brož (0008272, IV00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Povodí Vltavy, státní podnik
Technický dozor
Povodí Vltavy s.p., Ing. Jan Šimůnek (0012784, IV00)Povodí Vltavy s.p., Ing. David Mareček (0013045, IV00)
Zahájení projektových prací
duben 2018
Vydání stavebního povolení
duben 2019
Počátek výstavby
duben 2021
Dokončení
červen 2023
Cena bez DPH
110 000 000 Kč
Ocenění
Vodohospodářská stavba roku, kategorie II (podkategorie nad 50 mil. Kč), Ocenění představenstva SVH ČR a SOVAK ČR za mimořádný přínos stavby pro vodní hospodářství, 2023