Kulturní dům s obecním úřadem a knihovnou Kvasiny

Kulturní dům s obecním úřadem a knihovnou Kvasiny

Kulturní dům v Kvasinách stojí na místě původního kulturního domu ze 70. let, který byl odstraněn. Původní myšlenka na jeho rekonstrukci a přístavbu byla z ekonomických důvodů opuštěna a byl zadán nový projekt na novostavbu s požadavkem na dodržení maximálního rozpočtu. Nový objekt měl pojmout jak prostory pro kulturní dům tak pro obecní úřad, který bylo nutné přesunout z prostor budovy pošty. Architektonický návrh byl postaven na připomínce původního KD, možnostem území, rázu okolí a v neposlední řadě s ohledem na to, že kulturní dům je středobodem obecních akcí. Více informací »

Číslo přihlášky: 59

Lokalita
Kvasiny 500
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jiří Bartoň (0602517, IP00) – hlavní projektant, oblast Hradec Králové
Projektant
ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., Ing. Jiří Bartoň (0602517, IP00) – hlavní projektant
ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina (04939, A.1) – architektonický návrh
ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., Ing. arch. Barbora Vitvarová – architektonický návrh
ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., Ing. Kašpar Stanislav – projektant, Ing. arch. Martin Štěpánek, PhD., (04938, A.1, A.2) – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
STYLBAU, s.r.o., Miroslav Vašata – stavbyvedoucí, Ing. Radek Tománek (0602650, IP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
OBEC KVASINY
Zahájení projektových prací
únor 2021
Vydání stavebního povolení
srpen 2021
Dokončení
květen 2023
Cena bez DPH
46 002 411 Kč
Ocenění
Stavba Královéhradeckého kraje, zvláštní ocenění poroty, 2023