FSE209 – část tunelového obchvatu Stockholmu

FSE209 – část tunelového obchvatu Stockholmu

Ambiciózní projekt světového měřítka E4 Förbifart Stockholm (obchvat Stockholmu) tvoří západní propojení severní a jižní části švédské metropole. Ta je jezerem Mälaren a Baltským mořem přirozeně rozdělena na část pevninskou a velké množství izolovaných ostrovů. Cílem výstavby obchvatu je převedení tranzitní dopravy z centra města do jeho periférií a snížení zranitelnosti velice křehkého a přetíženého dopravního systému Stockholmu, který je závislý především na průchodnosti dílčích mostních a tunelových objektů. Více informací »

Přílohy

Číslo přihlášky: 53

Lokalita
Stockholm
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Jan Faltýnek, Ph.D., MBA, EUR ING (0014560, IG00) – manažer projektu, oblast Praha
Projektant
ELU AB, Johan Hofstedt – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
SBT Sverige AB (dceřiná společnost Subterra a.s.), Ing. Jan Faltýnek, Ph.D., MBA, EUR ING (0014560, IG00) – manažer projektu
Stavebník
Trafikverket
Technický dozor
Trafikverket, David Philipsson
Zahájení projektových prací
2015
Počátek výstavby
únor 2017
Dokončení
leden 2024
Cena bez DPH
7 728 000 000 Kč