Poliklinika Medila v Pardubicích

Poliklinika Medila v Pardubicích

Poliklinika Medila vznikla přestavbou již dokončené, ale nevyužívané stavby. Původní objekt podél hlavní ulice byl vystavěn ještě v 19. století jako vojenská nemocnice. V navazujících dvorních přístavbách byl původní laboratorní provoz investora. Více informací »

Číslo přihlášky: 09

Lokalita
Štrossova 1931, Pardubice
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Tomáš Stopka (0602431, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Hradec Králové
Projektant
Med Pavlík architekti s.r.o., Ing. arch. Tomáš Med Ph.D. (04846, A.1) – architektonický návrh
Med Pavlík architekti s.r.o., Ing. arch. Lukáš Pavlík (03907, A.1) – architektonický návrh
Zhotovitel stavby
STAVER Luže s.r.o., Marcel Kusý – jednatel firmy
Stavebník
Poliklinika Medila s.r.o.
Zahájení projektových prací
září 2018
Vydání stavebního povolení
listopad 2019
Počátek výstavby
červen 2020
Dokončení
duben 2023
Cena bez DPH
110 000 000 Kč