Pasivní bytový dům Cihlovka II. etapa v Hradci Králové

Pasivní bytový dům Cihlovka II. etapa v Hradci Králové

Projekt Cihlovka je ukázkou citlivé přestavby starého výrobního areálu. Již první etapa byla navržena jako energeticky úsporná stavba, druhá etapa mířila ještě výše a stala se prvním pasivním bytovým domem v Hradci Králové. Důležitým motivem autorů bylo zachování charakteru místa s industriální tradicí. Na území se dříve nacházela koželužna.

Číslo přihlášky: 17

Lokalita
Pražská Třída 916/65, Hradec Králové – Kukleny
Typ stavby
Pozemní stavby (bydlení)
Přihlašovatel stavby
Ing. Karel Vrbický (0700347, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Pardubice
Projektant
Projekce Vrbický s.r.o., Ing. Karel Vrbický (0700347, IP00) – projektant
Stavebník
Noho
Zahájení projektových prací
2019
Vydání stavebního povolení
srpen 2020
Počátek výstavby
listopad 2021
Dokončení
září 2023
Ocenění
Realitní projekt roku, Cena odborné poroty, Cena veřejnosti, 2023