Polyfunkční komplex ALLRISK MERIDIEM v Komárově

Projekt – Polyfunkční komplex ALLRISK MERIDIEM v Komárově

Polyfunkční komplex Allrisk MERIDIEM sestává ze tří výškových budov A1, A2, A3 a jedné nízkopodlažní budovy B. Svou kapacitou nabídne 121 bytových jednotek, 49 ateliérů, 46 kancelářských jednotek, 14 komerčních prostorů ve formě shell & core, 206 parkovacích stání v podzemním podlaží se 186 přidruženými sklepními kójemi, 18 stání na terénu a 19 parkovacích stání na střešním prostoru budovy B. Součástí je také kancelářský prostor a velkoprostorová komerční plocha.

Číslo přihlášky: 06

Lokalita
Komárov; 1219/3, 1221/1, 1222 a další k.ú. Komárov [611026]
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Tomáš Zvára (1005084, IP00) – hlavní inženýr projektu, oblast Brno
Projektant
Sollaron architects, s.r.o., Ing. Tomáš Zvára (1005084, IP00) – architektonický návrh, hlavní projektant
Sollaron architects, s.r.o., Ing. Hana Hrdinová (1007153, IP00) – architektonický návrh, hlavní projektant
Sollaron architects, s.r.o., Ing. Antonín Halla (1007137, IP00) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
Winning PS – stavební firma s.r.o., Ing. Radek Štencl – project manager
Stavebník
Allrisk DIVERSE Meridiem, s.r.o.
Technický dozor
DIVERSE Develop s.r.o., Aleš Pražák (1003997, SP00)
Zahájení projektových prací
leden 2018
Vydání stavebního povolení
květen 2021
Počátek výstavby
září 2022
Dokončení
duben 2025
Cena bez DPH
900 000 000 Kč