Most Dvorce u Jihlavy

Most Dvorce u Jihlavy

Nový most II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 – je staticky proveden jako 5ti polová konstrukce s rozpětími 16,260 + 16,620 + 16,620 + 16,620 + 16,060 m. Nosná konstrukce je provedena jako monolitická dodatečně předpjatá lichoběžníková deska z betonu, vyztužená dodatečně předpínanou výztuží a betonářskou výztuží z oceli. Předpínací výztuž je provedena ze systému pro dodatečné předpínaní ze 13-ti a 5-ti laných kabelů z lan s velmi nízkou relaxací. Na obou stranách mostu jsou provedeny celomonolitické železobetonové římsy z betonu, vyztužené betonářskou výztuží z oceli se svislou obrubou. Na obou stranách jsou provedeny revizní chodníky. Římsy jsou celkové šířky 1,55 m, délky 92 m.

Číslo přihlášky: 18

Lokalita
Dvorce u Jihlavy – extravilán; k.ú. Dvorce u Jihlavy [617415], Hosov [643092]
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Rostislav Mitrenga (1004056, ID00, IM00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Brno
Projektant
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Ing. Rostislav Mitrenga – hlavní stavbyvedoucí
Stavebník
Kraj Vysočina
Zahájení projektových prací
květen 2021
Vydání stavebního povolení
duben 2020
Počátek výstavby
duben 2021
Dokončení
září 2022
Cena bez DPH
52 093 797 Kč
Ocenění
Stavba roku Kraje Vysočina, 2022