Odstavy tramvají u Hlavního nádraží v Olomouci

Odstavy tramvají u Hlavního nádraží v Olomouci

Areál odstavného kolejiště pro tramvajové vozy v Olomouci v blízkosti Hlavního nádraží slouží jednak pro odstavování tramvají v době mimo špičku a je zde také prováděna kontrolní a drobná servisní činnost. Součástí jsou haly odstavů sendvičového typu o délce 105 m pro tři koleje pod nimiž jsou umístěny servisní jámy kryté pojížděným rolem a administrativní budovy pro ovládání zabezpečovacího zařízení pro řízení vlakových cest a pro zázemí řidičů tramvají. V hale je možno odstavit až 9 ks tramvajových souprav. Více informací »

Číslo přihlášky: 29

Lokalita
Jeremenkova, Olomouc; p.č. 804/43, 834/8 a 2271, k.ú. Hodolany
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Milan Nejez (1004882, TT00) – technický dozor stavebníka, oblast Brno
Projektant
SUDPO BRNO s.r.o., Ing. Jan Zářecký (1004880, IT00) – hlavní inženýr projektu
Zhotovitel stavby
OHLA ŽS, a.s., Petr Jonáš (1202298, TP00) – projektový manažer
Stavebník
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Technický dozor
SAFETY PRO s.r.o., Milan Nejez (1004882, TT00)
Zahájení projektových prací
2019
Vydání stavebního povolení
listopad 2021
Počátek výstavby
srpen 2021
Dokončení
prosinec 2023
Cena bez DPH
270 000 000 Kč