Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl

Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl

Modernizovaný úsek propojuje extravilán a intravilán. Délka řešeného úseku je 16,210 km, začíná v Litomyšli u okružní křižovatky s I/35 a končí v intravilánu města Ústí nad Orlicí u křižovatky se silnicí I/14. Dle staničení ŘSD se zájmový úsek nachází ve staničení km 15,404 – 31,614.

Číslo přihlášky: 28

Lokalita
Havlíčkova, Zahájská Litomyšl – Sloupnice; k.ú. Ústí nad Orlicí, Řetězová, Řetůvka, Sloupnice, Němčice, Litomyšl
Typ stavby
Dopravní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Zdeněk Kaška (0701543, ID00) – hlavní stavbyvedoucí, oblast Pardubice
Projektant
PRODIN a.s., Bc. Lenka Ledvinková (0602363, TD02) – hlavní projektant
Zhotovitel stavby
STRABAG a.s., Ing. Radek Novotný (0701105, ID00) – technický vedoucí oblasti
STRABAG a.s., Ing. Marek Hurych – stavbyvedoucí
Stavebník
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Technický dozor
QM-4C, s.r.o, Josef Čermák (0013560, TD02)
Zahájení projektových prací
únor 2019
Vydání stavebního povolení
květen 2020
Počátek výstavby
září 2021
Dokončení
květen 2023
Cena bez DPH
87 876 211 Kč
Ocenění
Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického kraje, 2. místo, 2023