Nový depozitář pro Valašské muzeum v přírodě ve Frenštátu pod Radhoštěm

Nový depozitář pro Valašské muzeum v přírodě ve Frenštátu pod Radhoštěm

Nový depozitář splňuje všechna kritéria pro minimální provozní náročnost. Jeho dispoziční řešení a vytápění pomocí ekologického systému země – voda zaručuje energetickou nezávislost a šetrnost k životnímu prostředí. Nejnovější vybavení zajistí kvalitní uložení muzejních sbírek a vytvoří vynikající pracovní podmínky pro kurátory. Objekt je propojen se stávajícím pracovištěm nadzemním spojovacím krčkem. Více informací »

Číslo přihlášky: 56

Lokalita
U Siberie 1408, Frenštát pod Radhoštěm
Typ stavby
Pozemní stavby
Přihlašovatel stavby
Ing. Milan Gesierich (1301065, SP00) – manažer projektu, oblast Zlín
Projektant
Technico Opava s.r.o., Ing. Martin Uličný – hlavní projektant
Technico Opava s.r.o., Ing. Matěj Kudlík (1102890, SP00) – zodpovědný projektant
Zhotovitel stavby
VW WACHAL a.s., Ing. Libor Horák (1302399) – projektový manažer
VW WACHAL a.s., Lukáš Palovský (1103096, SP00) – stavbyvedoucí
Stavebník
Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
Technický dozor
Ing. Petr Vinklárek (1300273, SP00)
Zahájení projektových prací
leden 2016
Vydání stavebního povolení
červenec 2017, prodloužení říjen 2019
Počátek výstavby
leden 2022
Dokončení
říjen 2023
Cena bez DPH
145 500 000 Kč